DỊCH VỤ BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 170,000đ
Hệ số:

Bảng Giá Vàng 7sever 100k card = 300 Triệu Vàng

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào  DỊCH VỤ ĐÃ MUA  sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Mô tả

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 v1shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE
2 v2shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE
3 v3shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE
4 v4shine247 Vách Núi Kakarot 21 OFFLINE
5 v5shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE
6 v6shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE
7 v7shine247 Vách Núi Kakarot 68 OFFLINE