Tất cả
sdadasda...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
10,000,000đ